_________________________________

«БАТЬКІВЩИНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З РІДНОГО МІСТА»

РОБОТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМІСІЇ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ»

Самоврядування – в ДНЗ «Запорізький професійний ліцей» - метод організації учнівського колективу, який забезпечує формування відповідальних відносин в колективі учнів та організаторських здібностей окремої особистості;

- складова частина системи педагогічних засобів, оскільки вирішує специфічні завдання всіх представників колективу ліцею;

- результат педагогічної взаємодії педагогічного і учнівського колективів;

- діяльність, яка здійснюється самими учнями, включаючи постановку мети та її досягнення;

- принцип організації життя колективу ліцеїстів.

Саме за таких засадах працювала Учнівська рада ліцею в 2013-2014 та 2014-2015 навчальних роках.

Готуючись до наступних виборів у листопаді 2015 року Президент ліцею та члени Учнівської ради підготували звіт про виконану роботу.

Діяльність учнівського самоврядування ДНЗ «ЗПЛ» охопила широкий спектр життя ліцеїстів відповідно до напрямів роботи Комісій, з яких складається Учнівська рада ліцею.

Особливу увагу привертає робота культурологічної комісії Учнівської ради ліцею. Протягом двох навчальних років члени комісії досягали поставленої мети, вдосконалювали методи своєї роботи.

На першому засіданні члени культурологічної комісії вирішили звернути свою увагу на краєзнавчий напрямок – ознайомлення та вивчення історико-культурної спадщини Запоріжжя з подальшим переходом до пошуково-краєзнавчої роботи, обрали мету та розробили основні завдання роботи в цьому напрямку.

         Мета та основні завдання краєзнавчої роботи.

         Головна мета полягає у створенні умов для творчого, інтелектуального та фізичного розвитку особистості, впровадженні нових форм і методів організації  життєдіяльності учнівської молоді, організації дозвілля та задоволення освітніх потреб шляхом участі у пошуково-дослідницькій та туристично-краєзнавчій, художній, декоративно-прикладній та інших видах творчості.

         Для краєзнавчої освіти та виховання учнівської молоді є характерним:

 • реалізація інтересів та здібностей особистості, формування її суспільно-громадського досвіду;
 • залучення до особисто значущих національних соціально-культурних цінностей, потреб;
 • зміцнення здоров'я і розвиток творчого потенціалу особистості;
 • здобуття додаткових знань, умінь, навичок за інтересами, створення умов для творчої діяльності, самовираження та творчого самовдосконалення учнівської молоді;
 • розвиток системи пошуку, розвитку і підтримки здібних та обдарованих учнів;
 • створення передумов для самовизначення відповідно до інтересів і здібностей кожного;
 • забезпечення молоді умов для їх реабілітації, корекції та гармонізації особистості.

     Краєзнавча діяльність може стати одним з важливих чинників формування творчої особистості при умові розв’язання таких завдань:

 • усвідомлення особистістю провідного значення гуманістичних мотивів і цілей у її розвитку та життєдіяльності, відкриття сенсу творчого життя та основі пізнання і передачі знань про рідну землю і життя на ній, необхідності його покращання;
 • формування стійких якостей характеру на основі розвитку: допитливості, ініціативності, цілеспрямованості, дисциплінованості, наполегливості, самостійності, працелюбства, бережливості тощо, якими визначається поведінка і діяльність особистості по відношенню до довкілля, своєї праці і праці людей свого краю;
 • розвитку самопізнання, саморегуляції, самовдосконалення, самореалізації;
 • формування інтелекту особистості шляхом розвитку його якостей: уваги і пам'яті, спостережливості і пошукової активності, творчої уваги і фантазії, логіки і інтуїції, які необхідні для бачення і розуміння проблем соціально-економічного і культурно-духовного життя краю, пошуку шляхів їх вирішення;
 • дотримання наступності у пошуковій і творчій діяльності, удосконаленні своїх навичок і вмінь, які стимулюють бажання відшукувати нові знання і використовувати їх для організації суспільне корисної роботи і свого дозвілля;
 • врахування психофізіологічного стану особистості та використання найкращих якостей.

                  Шляхи розв'язання завдань для досягнення мети роботи культурологічної комісії Учнівської ради Державного навчального закладу «Запорізький професійний ліцей»:

І етап – підвищення рівня краєзнавчої культури методом екскурсійного (туристичного) ознайомлення з музеями міста Запоріжжя та його історико – культурною спадщиною.

ІІ етап – залучення учнівської молоді до вивчення системи роботи працівників музеїв рідного міста з метою удосконаленні своїх навичок і вмінь, які стимулюють бажання відшукувати нові знання і використовувати їх для організації пошуково-краєзнавчої роботи і свого дозвілля.

ІІІ етап - пошуково-краєзнавча робота ліцеїстів над індивідуальними або груповими проектами з метою поширення  національних соціально-культурних цінностей.

         Протягом двох навчальних років учнівське самоврядування, а саме, культурологічна  комісія, цілеспрямовано йшли до поставленої мети.

 «Мало любити свій край, його треба ще й знати».

 Ці слова належать Максиму Рильському. 

(Автор: Андрій Скляр)

__________________________

«У СЕРЦІ КОЖНОЇ ЛЮДИНИ ЖИВЕ ЛЮБОВ ДО УКРАЇНИ»

ГРОМАДСЬКО – ПАТРІОТИЧНИЙ ПРОЕКТ САМОВРЯДУВАННЯ ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ»

Мета проекту
Передати молодому поколінню соціальний досвід, багатство духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідність світогляду та на підставі цього формувати особистісні риси громадянина України, розвивати індивідуальні особливості й таланти.

Завдання проекту

Формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу,бажання працювати за для держави, готовність її захищати.

Забезпечення духовної єдності покоління, поваги до старшого покоління, культури й історії свого народу.

Прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій українців і представників інших націй,які населяють територію України.

Допоможемо тим хто на війні!

   Учнівське самоврядування ДНЗ «ЗПЛ» першого курсу, групи 8 і 9 спрямували частину власних коштів, отриманих на кишенькові витрати, придбали ліки пораненим воїнам АТО. З класними керівниками відвідали героїв у воєнному госпіталі, який розташований у військовій частині А3309. Поспілкувавшись з пораненими бійцями АТО, дізнавшись про тяжкі будні солдатів передової, про буремні та напружені хвилини очікування наступного бою, учні вирішили намалювати патріотичні малюнки та сплести браслети - обереги, щоб морально та духовно підтримати бійців передової. За допомоги волонтерської організації міста для підтримки патріотичного духу наших солдат активісти учнівського самоврядування відправили малюнки та браслети у місця бойових зіткнень.

За допомогою скриньки добрих справ «Допомога воїнам АТО» учнівським самоврядуванням ДНЗ «ЗПЛ» були зібрані кошти на закупівлю продуктів харчування  та товарів першої необхідності для воїнів АТО. Завдяки спонсорам та адміністрації навчального закладу, в зону АТО закуплені продукти харчування, питна вода, цигарки та засоби гігієни. Учні завзято допомогли купувати та вантажити промислові товари на машини для відправки в зону АТО.

 Воїни АТО не були забуті і на саме світле християнське свято Воскресіння Христове. В цей світлий Божий день воїни АТО отримали від учнів ліцею невеличкі дарунки у вигляді печених пасок, які діти заздалегідь принесли з дому, з доброю вірою у світле та мирне майбутнє. І як казали самі воїни, діти передали не їжу, а частину теплого світлого дому, якого їм на передовій так бракує.

Саме такі заходи допомагають виховувати в наших дітях справжніх патріотів. Не одна розповідь на виховних годинах, якою б  промовистою вона не було, не замінить сумних змордованих очей воїна АТО, в очах якого, можна прочитати та без слів зрозуміти  важливість нашої мізерної підтримки.

Завдяки цим заходом учні становляться на добріші, мудріші та милосердніші. Майбутнє покоління повинно розуміти, що воїни АТО віддають за нашу землю найдорожче, що в них є, – життя.

Очікувані результати

  Підвищення громадської та суспільної активності навчальних груп.

  Виховання цілісної особистості, що зумовлено співпрацею учнів із учителями.

  Становлення духовного світу, моральних якостей підлітків.
  Оволодіння навичками ділової комунікації, рольової взаємодії, толерантної поведінки,
  Підвищення рівня інтеграції та згуртованості учнівських колективів.
  Сьогодні виникла соціальна потреба для формування особистості, яка могла б самостійно вирішувати як щоденні, так і масштабні громадські завдання.
  Широке запровадження учнівського самоврядування в ПТНЗ закладах допомагає учням організувати власне життя, життя своїх товаришів, стати лідером.

 

 

(Автор: Олександр Чуйков)

______________________________________________________________

VIIІ Форум голів учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів,

вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації Запорізької області

19 листопада 2014 року на базі ДНЗ «Запорізьке вище індустріально-політехнічне училище» проведено VIIІ Форум голів учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації Запорізької області «Роль самоврядування в життєдіяльності учнівських колективів професійно-технічних навчальних закладів». 

З доповіддю про підсумки роботи учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів області за 2013-2014 навчальний рік виступила президент учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів Запорізької області Семидоцька Даріана.
Також відбулась презентація молодіжних проектів обласного конкурсу «Перлини Запорізького краю», присвяченого 75-річчю утворення Запорізької області.
Наприкінці першої частини форуму було проведено вибори нового складу обласної Ради учнівського самоврядування, до якого увійшли:
Білик Олеся, учениця ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище»;
Марковець Ангеліна, учениця ДНЗ «Мелітопольський будівельний центр професійно-технічної освіти»;
Дубінська Ксенія, учениця ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю»;
Іщенко Аліна, учениця ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту»;
Берлизева Вероніка, учениця ДНЗ «Мелітопольський професійний ліцей залізничного транспорту».
Під час перерви відбулось перше засідання новообраної Ради учнівського самоврядування, на якому було розподілено обов’язки та обрано Президента. Президентом Ради учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів Запорізької області стала Білик Олеся.
Олеся прийняла присягу та отримала посвідчення Президента учнівського самоврядування. Попередній Президент учнівського самоврядування Семидоцька Даріана передала їй перехідний символ президентської влади – булаву. 
На форумі було підписано Угоду про співпрацю учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів Запорізької області та Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації.
Наприкінці заходу гостям та учасникам Форуму були представлені концертні номери у виконанні учнів ДНЗ «Запорізьке вище індустріально-політехнічне училище».

 
________________________________________________________
ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ.
(СІЧЕНЬ 2013 року)

Ми учні Державного навчального закладу "Запорізький професійний ліцей" брали участь в ушануванні 94-ої річниці проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки, тобто Дня Соборності України. Святкування відбулось біля пам’ятника Тараса Григоровича Шевченка на площі перед Шевченківською районною адміністрацією. На ушануванні були присутні представники влади: голова Шевченківської районної адміністрації, керівники державних та районних адміністрацій, представники підприємств та організації району, учні професійно-технічних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл. Учні нашого навчального закладу прийшли на ушанування Дня Соборності з прапорами України. До присутніх зі словами вітань звернувся голова Шевченківської районної адміністрації. Він наголосив про значення цієї події в історії української держави. Висловив думку, що на його глибоке переконання, ці славні сторінки вітчизняної історії є першоосновою цього свята, ще чекає належної оцінки та осмислення. Також він вважає, що громадський рух завжди відзначався високою свідомістю, палким вболіванням за спільну справу, має ініціювати їх відзначення, долучаючи до пізнання славного минулого якнайширше коло співвітчизників. Учні нашої групи поклали квіти до памятника Тараса Григоровича Шевченка, цими діями ми вшановували День Соборності України. Це свято нагадує нам, особливо підростаючому поколінню, що Україна не розділена, що немає окремої Східної і Західної України, а що у нас єдина держава і ми єдиний народ!

(Автор: учень І курсу, групи №4 Шапран)

******************************************************************

На початку КВІТНЯ 2012 року

учні ІІ курсу групи № 11 які навчаються за професією

"Елктрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах.

Контролер зварювальних робіт"  відвідали міський Ботанічний сад

де прийнали активну участь в благоустрої території.

 

 

 

В процесі допомоги хлопці отримали неоціненні знання із садівництва.

Класний керівник Кальцева Ю.В. і майстер в/н Капуста В.І.

завжди підтримують ініціативу учнів і допомагають оримувати новий досвід.

************************************************

14.03.2012 р. учні групи № 7,

які навчаються за спеціальністю

«Слюсар з ремонту авто, водій категорії «В», «С»»,

в рамках обласного конкурсу благодійних проектів

«Скринька добрих справ»,

прийняли участь в екологічній акції

«Збережемо Хортицю нашим нащадкам».

Акція ініційована самоврядуванням ДНЗ "ЗПЛ", а саме:

Комісією зі спорту та здорового способу життя,  Інформаційною комісією.

         Хортиця – найбільший річковий острів у Європі площею понад 2500 га, унікальність якого – в рідкісному поєднанні на одній території різноманітних природних, меморіально-туристичних, історико-культурних комплексів, історичних музеїв, баз відпочинку, санаторіїв та надзвичайних краєвидів.

 

 

У північній частині острова здіймаються скелі до тридцяти метрів над Дніпром.

Степові схили помережені балками та урочищами.

Винятковість Хортиці дала підстави для оголошення її Державним історико-культурним заповідником (1965 р.),

а з 1993 року острів став Національним заповідником.

Але останнім часом територія нашої Хортиці дуже забруднена, оскільки рівень вихованості населення дуже низький.

В процесі навчання з’ясувалося, що в групі № 7 навчаються діти,

які дуже цінують історію рідного краю та з повагою ставляться до землі, на якій народилися і виросли.

Склалася група учнів, яка активно  підтримала екологічну акцію «Збережемо Хортицю нашим нащадкам» ініційовану самоврядуванням ліцею. Метою акції було прибирання сміття на історичній пам’ятці нашого народу та привернення уваги до проблеми забруднення національної перлини України.

ВСІ ФОТО НА:
http://vk.com/photo174797860_285021106  

 

 

 

 *********************

*******************************************
25жовтня 2010 року
Про результати виборів Президента ДНЗ "ЗПЛ"
В ДНЗ «ЗПЛ» триває процес становлення системи учнівського самоврядування, представленого Парламентом ліцею, особою Президента, Комісіями, Радою учнівського самоврядування.
Згідно з Конституцією ДНЗ «ЗПЛ» з 18 вересня по 19 жовтня 2010 року проходила виборча кампанія – вибори Президента ліцею, вибори Парламенту ліцею.
За Конституцією ДНЗ «ЗПЛ»: «Виборчим правом користується кожний ліцеїст». Відповідно ст. 36 Президентом ліцею може бути будь-який ліцеїст.
Плани виховної роботи на вересень і жовтень 2010 року враховували особливість цього періоду, на виховних годинах і загальноліцейній лінійці було оголошено про майбутні вибори і можливість для кожного ліцеїста прийняти участь у виборчій кампанії 2010 року. Серед учнівської молоді виділилися активні, завзяті, ініціативні особистості, які вирішили спробувати свої сили на
посту Президента ліцею.
Кандидати в Президенти розгорнули передвиборчу кампанію. У ліцеї з’явились інформаційні бюлетені з фотографіями, біографіями, передвиборчими програмами кандидатів на пост Президента ліцею. Команди кандидатів застосовували все більш цікаві та досконалі агітаційні передвиборчі прийоми.null
 Загальна кількість кандидатів на пост Президента ліцею – 9 осіб, це учні І, ІІ, ІІІ курсів навчання.
В своїх програмах кандидати розкривали своє бачення життя ліцею, його розвитку, реклами навчального закладу, тощо.
Ст. 37: «Вибори Президента ліцею проходять в останню навчальну декаду жовтня шляхом рівного, прямого, загального голосування усіх ліцеїстів і педагогічного колективу.
Президент ліцею обирається строком на 1 рік».
21 жовтня - день виборів у органи самоврядування Запорізького професійного ліцею став дійсно значущою подією – хвилювання, відчуття важливості особистої участі.
Урочиста лінійка відкрила новий етап – вибори. Перший голос за кандидата в nullПрезиденти ліцею віддав директор ДНЗ «ЗПЛ» Линник Ігор Васильович. null
В голосуванні приймали участь всі ліцеїсти і педагогічні працівники. Процес голосування тривав до 14.00. В 14.15 виборча комісія (учні ІІІ курсу навчання, викладачі) почала підрахунок голосів. Після тривалого і уважного підрахунку визначився лідер голосування, кандидат, який отримав більшість голосів виборців – учень І курсу Сєнін Владислав.
О 15.30 на дошці оголошень були розміщені результати голосування і портрет обраного виборцями претендента.
В ДНЗ «ЗПЛ» розпочався новий етап роботи учнівського самоврядування, новий етап вдосконалення цієї системи, етап апробації і втілення в роботу нових методів, ідей, прагнень.
 
 
 
null  null null

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra in dui sit amet consequat.

- John Doe, creative director

Praesent vestibulum commodo mi eget congue. Ut pretium vel lectus vel consectetur.

- John Doe, creative director

Etiam quis aliquam turpis. Etiam in mauris elementum, gravida tortor eget, porttitor turpis.

- John Doe, creative director

Lorem ipsum
Neque id cursus faucibus, tortor neque egestas augue, eu vulputate magna eros eu erat
Neque id cursus faucibus, tortor neque egestas augue, eu vulputate magna eros eu erat. Curabitur pharetra dictum lorem, id mattis ipsum sodales et. Cras id dui ut leo scelerisque tempus. Sed id dolor dapibus est lacinia lobortis.
Learn more