Головна » 2017 » Червень » 30 » З В І Т директора ДНЗ «Запорізький професійний ліцей» Пискун Тетяни Василівни про виконану роботу у 2016/2017 навчальному році
12:51
З В І Т директора ДНЗ «Запорізький професійний ліцей» Пискун Тетяни Василівни про виконану роботу у 2016/2017 навчальному році

      Важлива роль у 2016/2017 навчальному році  приділялась розвиткові творчої ініціативи педпрацівників, створилися умови для реалізації їх здібностей, талантів та фахових потреб в самореалізації.

     Варто зазначити, що надзвичайно важливим чинником  успішного, конкурентоспроможного на ринку освітніх послуг функціонування навчального закладу є якість, потужність та широке коло можливостей надання професійного навчання населення.

     З огляду на це, у 2016/2017 н.р. навчальним закладом була завершена робота щодо атестації при Головному сервісному центрі м. Києва професії «Водій автотранспортних засобів категорії «В» «С».  

      Одним з пріоритетних завдань, які ставились мною і перед всім колективом, і перед собою особисто, була належна організація і проведення професійної орієнтації молоді, оскільки виконання плану держзамовлення учнів та максимальне наближення контингенту учнів ліцею до площеннєвих можливостей навчального закладу – основна умова функціонування ліцею.

І. Навчально-методична робота.

Протягом всього навчального року колектив ліцею працював над єдиною методичною темою: «Запровадження у навчально-виробничий процес педагогіки толерантності шляхом гуманізації навчального процесу».

Протягом року була здійснена комплексна перевірка стану викладання предметів:

 • Жовтень: «Художня культура», «Українська мова»;
 • Листопад: «Економіка»;
 • Січень: «Фізика», «Інформатика»;
 • Лютий: «Історія України»;
 • Березень: «Географія»; «Людина і світ».

Також були проведені відкриті уроки:

Гнилицький В.К.     «Спеціальна технологія»; мета:  перевірка дотримання вимог до структури уроку.

Примерова Л.В.        «Англійська мова»; мета: перевірка дотримання вимог до змісту уроку.

Азізян К.С.       «Захист Вітчизни»; мета:  перевірка і оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках.

Лапіна І.В.      «Зарубіжна література»; мета: перевірка організації пізнавальної діяльності учнів на уроці.

Курлович І.Є.   «Біологія»; мета: перевірка організації закріплення вивченого навчального матеріалу.

Панченко О.Г. «Історія України»; мета: перевірка дотримання викладачем методичних вимог до структури уроку.

Гузенкова Я.В. «Спеціальна технологія»; мета: перевірка використання комплексно-методичного забезпечення предмету на уроці.

Кальцева Ю.В.         «Обладнання та технологія зварювальних робіт»; мета: перевірка рівня використання педагогічних прийомів спрямованих на розвиток в учнів навичок самоаналізу та самоконтролю на уроці.

Угленко Ю.І.    «Правила дорожнього руху»; мета: перевірити рівень використання інноваційних технологій.

Смірнова О.В. «Математика»; мета:     перевірка доцільності вибору методів та прийомів навчання.

Скляр О.Є.      «Економіка»; мета: перевірка планування викладачем навчально-виховних та розвивальних завдань уроку.

Протягом навчального року учні ліцею під керівництвом викладачів Лапіної І.В. та Панченко О.Г.  брали участь в обласних етапах Міжнародних і Всеукраїнських конкурсів:

 • «Конкурс з Української мови імені Петра Яцика»;
 • ІІ етап міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Також у 2016/2017 навчальному році учні ліцею брали участь у обласних  олімпіадах з всесвітньої історії (Коротич Єлизавета) та англійської мови (Селезньова Поліна)під керівництвом викладачів Жижка А.О. та Білої В.О.

Протягом 2016/2017 навчального року курси підвищення кваліфікації пройшли 11 працівників ліцею:

 1. Гнатенко С.А.  – «Викладачі української мови та літератури»;
 2. Марченко М.І. – «Педагогічні працівники ПТНЗ (майстри в/н)»;
 3. Панченко О.Г. – «Викладачі інформатики»;
 4. Жижко А.О. – «Методисти РМК, ММК зі спецкурсами»;
 5. Скляренко О.С. – «Педагогічні працівники ПТНЗ (майстри в/н)»;
 6. Азізян К.С. - «Вчителі предмету «Захист Вітчизни», «Вчителі фізичної культури зі спецкурсами «Лікувальна фізична культура»;
 7. Панченко О.Г. – «Педагогічні працівники ПТНЗ»;
 8. Примерова Л.В. – «Викладачі англійської мови»;
 9. Курлович І.Є. – «Педагогічні працівники ПТНЗ (викладачі с/д)»;
 10. Гузенкова Я.В. – «Педагогічні працівники ПТНЗ (викладачі с/д)»;
 11. Скляр О.Є. – «Педагогічні працівники ПТНЗ (викладачі с/д)»;

 

В 2016/2017 н. р. в ліцеї було атестовано 3 педпрацівники:

Примерова Л.В., викладач англійської мови, відповідає займаній посаді; присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» (протокол № 3 від 27.03.2017 р.);

Куцевол І.І., керівник гуртка, відповідає займаній посаді;  встановити десятий тарифний розряд (протокол № 3 від 27.03.2017 р.);

Лапіна І.В., викладач зарубіжної літератури, відповідає займаній посаді; порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки облдержадміністрації про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «старший викладач» (протокол № 3 від 27.03.2017 р.);

ІІ. Професійно-теоретична та професійно-практична підготовка

            Згідно з графіком контролю за станом професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, з метою моніторингу роботи з покращення якості освіти, реалізації в навчальному закладі заходів, спрямованих  на особистісно-орієнтоване навчання, протягом 2016/2017 навчального року здійснювався аналіз роботи з професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок.

      З метою забезпечення якості системи підвищення кваліфікації педпрацівників, уміння грамотно керувати навчальною діяльністю учнів були розроблені та проведені предметні декади з професій:

 • «Слюсар з ремонту автомобілів» - березень;
 • «Водій автотранспортних засобів категорії «В» «С»  - листопад;
 •  «Електрогазозварник» - листопад;
 • «Касир (в банку)» - лютий;

      В рамках декад були проведені різноманітні навчально-виховні заходи, в яких викладачі, майстри в/н мали змогу проявити свій фаховий і творчий потенціал, а саме:

 • проведені конкурси фахової майстерності серед учнів груп та ліцейні конкурси;
 • проведені відкриті уроки з виробничого навчання в групах;
 • відкриті уроки з предметів професійно-теоретичної підготовки;

     В рамках предметних декад проведені екскурсії:

 • до музею історії заводу «Мотор Січ» - лютий ;
 • до виставкового залу музею «Фаетон» – група № 1,4,10 .

З метою контролю за навчальним процесом застосовувались різні форми перевірки, які були направлені на підвищення якості підготовки учнів. Систематично проводились перевірки стану підготовки з предметів та професій, контроль за якістю проведення уроків, ведення навчальної документації, збереження контингенту учнів, контроль за виконанням навчальних програм. За результатом перевірок видавались узагальнюючі накази та проводились засідання педагогічної ради (1 раз на два місяці – згідно з планом роботи на рік).

В 2016/2017 навчальному році колектив  Державного навчального закладу «Запорізький професійний ліцей» продовжував працювати над покращенням комплексно-методичного забезпечення на підставі розроблених планів:

1) були розроблені інструкційні картки; завдання для тематичного оцінювання умінь, навичок з професій та предметів на кожен рівень кваліфікації;

2) розроблені переліки навчально-виробничих робіт з професій;

3) розроблені та затверджені перспективно-тематичні плани;

4) розроблені комплекти екзаменаційних білетів; комплект завдань для контрольних робіт; комплексні завдання на ППА з професій на кожен рівень кваліфікації;

5) пройшли акредитацію з професії «Водій автотранспортних засобів категорії «В» «С».

 В навчальному процесі використовуються електронні підручники з предметів.

В ліцеї протягом 2016/2017 н.р. були проведені відкриті уроки з виробничого навчання та професійно-практичної підготовок.

Контингент учнів на початок навчального року становив 344 учні.

Випуск кваліфікованих робітників за 2016/2017 н.р. складає 127 учнів:

 • група № 7 – 30 учнів – у зв’язку з закінченням повного курсу навчання;
 • група № 5 – 22 учня – у зв’язку з закінченням повного курсу навчання;
 • група № 16 – 19 учнів – у зв’язку з закінченням повного курсу навчання;
 • група № 11 – 27 учнів – у зв’язку з закінченням повного курсу навчання;
 • група № 14 – 29 учнів – у  зв’язку з закінченням повного курсу навчання;

З  них отримали  дипломи кваліфікованих робітників  – 104 учні, свідоцтв – 23 учні.

ІІІ. Виховна робота

            Вся виховна робота в ліцеї проводилась згідно з річним планом роботи ліцею.

            На початку навчального року було вивчено новий контингент учнів, вибрано актив груп. Проаналізувавши контингент, виявили категорії учнів:

 • дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування – 28 (з опікою - 9 учнів, без опіки - 19 учнів)
 •  11  учнів, які мешкають з одним із батьків
 • дітей з багатодітних сімей - 2 учня
 • малозабезпечені – 1 учень
 • дітей - інвалідів - 0 учнів
 • мешкають у гуртожитку – 26 учнів

      З метою профілактики правопорушень проводилась належна робота з учнями та їх батьками, а саме:

 • систематично велись особові справи учнів;
 • були проведені індивідуальні бесіди з 79 учнями; (найбільша кількість учнів з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування)
 • відвідувались вдома учні з групи ризику;
 • надсилались листи  батькам 36 учнів;
 • були направлені 27 поданнів на учнів  до    служби   у    справах    дітей та кримінальної міліції;
 • надавалась соціально-психологічна допомога неповнолітнім.

Робота учнівського самоврядування найкращих показників досягає при проведенні благодійних акцій та проведення контролю. Так, учнівським самоврядуванням були організовані такі заходи: брали участь в благодійній акції «Серце до серця», за що в цьому році були нагороджені почесною грамотою.  Був проведений ліцейний благодійний марафон зі збирання коштів на операцію для учня  нашого закладу та благодійний марафон для підтримки учасників АТО. Наша конкурсна робота «Скринька добрих справ» посіла друге місце в Обласному конкурсі благодійних проектів у номінації «Благодійні проекти культурологічної спрямованості». Щорічно проводимо благочинну акцію «Зробимо Україну чистою», беремо активну участь в акціях «Шпиталь Запоріжжя» та «Великодній кошик солдату».

      Учні та педпрацівники ліцею брали активну участь в Обласних та Всеукраїнських конкурсах, а саме:

1) Соболь Данило був відзначений грамотою за участь у міському конкурсі «Перлина Запоріжжя» (жовтень 2016 рік);

2) Криворучко Владислав став лауреатом міського конкурсу соціальної реклами «Збережемо майбутнє молоді» ( грудень 2016 рік);

3) Скляр Андрій посів ІІІ місце в Обласному конкурсі «Моя новорічна мрія»(2016);

4) переможцем Всеукраїнського конкурсу  фото-, відео робіт «Україна та НАТО: сучасний погляд української молоді», в якому прийняли участь понад 550 учнів України став Полігузов Аркадій, який був відзначений від Запорізької області (січень 2017);

ІV. Адміністративно-господарська, фінансова  діяльність

та кадрове забезпечення.

     Протягом 2016/2017 н.р. у ліцеї були здійснені як планові заходи з удосконалення матеріально-технічної бази навчального закладу, так і нагальні роботи, оскільки життя завжди вносить корективи, навіть у найретельніше продуманий план:

  1. здійснений капітальний ремонт холу корпусу, ремонт міжповерхових входів на чотирьох поверхах навчального корпусу;
  2. здійснена промивка та гідравлічне випробування внутрішньої системи опалення у всіх корпусах ліцею та планується на наступний навчальний рік нова;
  3. проведений ремонт східцевих маршів та кордору суспільно-пробутового корпусу;
  4. завершений ремонт східцевих маршів з 3 по 1 поверх;
  5. постійно ведеться благоустрій території (прибирання, покіс трави);
  6. здійснене утеплення трубопроводів опалення;
  7. в кабінет № 302 з підготовки водіїв придбаний проектор для поліпшення умов навчання за даною професією;
  8. здійснений ремонт кабінету № 404 англійської мови

     За 2016/2017 н.р. з ліцею звільнилися з різних причин 5 осіб:

 • 4 – за власним бажанням: Татарін В.П., Водопян А.А., Товкач Д.М., Васецька Н.В.;
 • 1 – у зв’язку з переведенням: Гнатенко С.А.;

Прийнято на роботу 12 осіб:

 • 4 майстра в/н: Товкач Д.М., Пономаренко О.В,, Яценко Н.В., Щербак А.О.);
 • 1 інженер з ОП – Кононова Н.Г.;
 • 3 викладача  – Ісаєва Т.М., Біла В.О., Савєльєва О.І.;
 • 2 лаборанта – Васецька Н.В., Наумова Л.А.;
 • 1 слюсар – ремонтник: 0,5 ст. Пєтухов В.П.;
 • 1 завідуючий господарством: Татарін В.П.

 

У 2016/2017 н.р. працівникам ліцею було виплачено:

 • заробітна плата у розмірі – 3825785 грн., в тому числі:
 • матеріальне  заохочення (премія) у розмірі 587287 грн.;
 • матеріальна допомога на суму 27187 грн., матеріальна допомога на оздоровлення на суму 80129 грн..;
 • грошова винагорода 63177 грн.

Протягом навчального року на потреби ліцею, для підтримки  функціонування закладу та вдосконалення матеріально – технічної бази було використано коштів:

1)  будівельні матеріали для поточного ремонту приміщень ліцею 10680 грн.;

2)  зварювальні інвектори – 6960 грн.;

3)   автомобільні шини на навчальний автомобіль – 1050 грн.;

4)   м’який  інвентар учням – сиротам та матраци для гуртожитку – 11340 грн.;

5)   медикаменти – 4480 грн.;

6)  промивка та гідравлічне випробування внутрішньої системи опалення – 3432 грн.;

7)   санітарно – епідеміологічні послуги – 1082 грн.;

8)   обов’язкове страхування транспортних засобів, страхування майстра – інструктора, страхування нежитлових приміщень 1888 грн.;

9)   друкарська продукція – 2820 грн.;

10)  повірка ЗВТ (8532 – 2 шт.) – 3056 грн.;

11)   меблі – 4412 грн.;

12) науково – технічне опрацювання справ – 40000 грн.;

13)  передплата періодичних видань – 8283 грн..

За 2016/2017 н.р. при скрутному фінансуванні з місцевого бюджету для оплати комунальних послуг  навчальний заклад не був відключений від мереж електропостачання, теплопостачання та води.

Протягом 2016/2017 н.р. відповідно до Закону України «Про звернення громадян» надійшла 21 заява зі зверненнями громадян. Всі заяви були розглянуті, відповідь надавалась чітко відповідно до чинного законодавства.

Висновки

      В своїй діяльності як керівник я завжди спиралася на знання Закону України «Про професійно-технічну освіту», «Про освіту», Кодексу Законів України «Про працю» та інші нормативно-правові документи, які регламентують функціонування і розвиток закладів освіти. Основні орієнтири у професійній роботі завжди вбачала у забезпеченні прозорості, відкритості і демократичності  управління навчальним закладом. Запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у ліцеї, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, -  моє кредо.

      В звітний період було здійснено багато позитивних зрушень, які стосувалися і кадрового забезпечення, і поновленння матеріально-технічної бази ліцею. Особлива увага зверталася на створення у навчальному закладі належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти.

Хочу висловити подяку всім і кожному за підтримку, розуміння, професіоналізм, які протягом цього часу відчувала, і сподівання на довгу, плідну співпрацю й надалі.

 

Директор ДНЗ «Запорізький професійний ліцей»                              Т.В. Пискун

Переглядів: 244 | Додав: ho | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 2
0
2 Роман   [Матеріал]
0991324390.

0
1 Роман   [Матеріал]
Дайте контактный номер инструктора по вождению Петра Леонтьевича. Буду очень благодарен.

Ім`я *:
Email *:
Код *:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra in dui sit amet consequat.

- John Doe, creative director

Praesent vestibulum commodo mi eget congue. Ut pretium vel lectus vel consectetur.

- John Doe, creative director

Etiam quis aliquam turpis. Etiam in mauris elementum, gravida tortor eget, porttitor turpis.

- John Doe, creative director

Lorem ipsum
Neque id cursus faucibus, tortor neque egestas augue, eu vulputate magna eros eu erat
Neque id cursus faucibus, tortor neque egestas augue, eu vulputate magna eros eu erat. Curabitur pharetra dictum lorem, id mattis ipsum sodales et. Cras id dui ut leo scelerisque tempus. Sed id dolor dapibus est lacinia lobortis.
Learn more